Vzdělání

Stipendijní systém v učňovském školství

Učňovské školství se v současné době netěší příliš vysokému zájmu a prestiži. Je to chyba, protože ubývají odborníci z řad řemeslníků. Rozhodně jsou ovšem patrné snahy toto změnit a budoucí učně motivovat. Je totiž patrné, že na jedné straně přibývá vysokoškolsky vzdělaných lidí a na straně druhé lidí se základním vzděláním a odborníci začínají citelně chybět. Je …

Continue Reading