Vzdělání

Stipendijní systém v učňovském školství

Učňovské školství se v současné době netěší příliš vysokému zájmu a prestiži. Je to chyba, protože ubývají odborníci z řad řemeslníků. Rozhodně jsou ovšem patrné snahy toto změnit a budoucí učně motivovat. Je totiž patrné, že na jedné straně přibývá vysokoškolsky vzdělaných lidí a na straně druhé lidí se základním vzděláním a odborníci začínají citelně chybět. Je třeba s tím něco udělat.
Prázdná učebna
Učni jsou motivováni vidinou různých výhod. Jednou z nich je například stipendijní systém. Stipendium dříve bývalo výsadou vysokoškolských studií. Velmi dobří studenti mohli dosáhnout na prospěchové stipendium. Dále je možné se setkat se sociálním stipendiem, které je určeno pro vysokoškolské studenty, jejichž rodina disponuje jen malým příjmem. Tato dávka je pak ve výši jedné čtvrtiny minimální mzdy, což je 3050 korun. Bohužel ne všichni rodiče to vědí a mnoho nadějných mladých lidí jsou rodiči nuceni nastoupit do zaměstnání.
Ovšem my se bavíme o stipendijním systému v učňovském vzdělávání. Učni a studenti učebních oborů s maturitou dostávají vyplaceno motivační a někde dokonce také prospěchové stipendium. K tomu získávají ještě mzdu za odvedenou praxi. Pro mnoho mladých lidí je tento systém skutečně atraktivní. Stipendium je motivační také pro mladé lidi ze sociálně slabších rodin, kde rodiče sami nemají dostatečné pracovní kompetence a sociální návyky. Tito mladí lidé pak shledávají, že pracovat a učit se vyplácí a skončit se základním vzděláním rozhodně není nijak žádoucí.
Mladá studentka
Je celkem pochopitelné, že rodiče chtějí, aby jejich děti dosáhli maturity. Je třeba zvážit, zda na to skutečně jejich děti mají. Vždy je možnost dodělat si po absolvování učňovské školy nástavbu v oboru podnikání. Jedná se vlastně o to, že většina řemeslníků obvykle pracuje jako OSVČ a v rámci nástavbového studia v oboru Podnikání si pak osvojí základy managementu, účetnictví a jsou pak dokonale připraveni na profesní budoucnost.