Nákupy

Ohleduplně a úsporně


V době, kdy ekologie a ochrana přírody, není jen opomíjenou volnočasovou zábavou skupin nadšenců, kteří viděli za roh, ale stává se součástí, jednak běžného denního života, ale ovlivňuje i ekonomiku a politiku v celém civilizovaném světě. V době, kdy Evropská Unie propaguje ekologickou tezi Green deal a státy, firmy a dnes i soukromé domácností, jsou pod kuratelou finančních sankcí v podobě povolenek a pokut, za znečišťování ovzduší.

solární panely

Povědomí o ochraně životního prostředí a klimatu, v souvislosti se skleníkovým efektem, nad naší matičkou zemí, způsobilo velký posun v myšlení a v dnešním vidění světa, pokud chce občan mít ve společnosti kredit a pověst člověka, který není lhostejný k okolí, ani k lidem, přinejmenším musí sledovat tyto trendy a nejlépe pokud je zapojí do svého každodenního života. Nutno podotknout, že nemalou část z peněz, získaných za platby povolenek a poplatků za znečištění, se vrací do ekologických projektů menších rozměrů, vhodných pro domácnosti a menší provozy. Peníze pomáhají rozvoji, těchto projektů, pomocí finančních pobídek a dotací. Jednou z mnoha možností, ale co do významu jednou z nejdůležitějších, je přeměna sluneční energie, v energii elektrickou neboli FTV (fotovoltaická elektrárna). Je třeba se zmínit, že nejen finanční náročnost, ještě nedávno bránila širšímu rozvoji malých FTV elektráren a tzv. ostrovních připojení., ale i chybějící legislativa a v mnoha směrech spíš kontraproduktivní a spíše rozvoji těchto zařízení bránila, než aby je podporovala.

fotovoltaika

V případě vašeho zájmu o vybudováni vaší vlastní FTV elektrárny, naleznete odpovědi na vaše otázky na našich webových stránkách, jejichž odkaz naleznete na našem webu. Naše společnost fotovoltaické elektrárny Brno, vám bude rádcem a průvodcem od vašeho prvního ideového rozhodnutí o zbudování FTV elektrárny, přes vyprojektování, nalezení nejvhodnějšího financování a samotnou realizaci, včetně legislativních záležitostí, ke správnému a legálnímu chodu, vaší FTV elektrárny. Budeme se těšit na společné realizace FTV elektráren.