Cestování

Jiný způsob poznávání


Ale ne každý stojí maÄkat se v davu turistů, a pÅ™esto by rád mÄ›sto poznal. Může pěšky, ale mnohem lepší Å™eÅ¡ení je zcela jiné. StaÄí si zakoupit jízdenku na místní mÄ›stskou hromadnou dopravu na celý den a máte to. Nemusíte se starat o nÄ›jaké pásma Äi dobu, po kterou můžete jet. Tato jízdenka prostÄ› platí dvacet ÄtyÅ™i hodin a je to. Ale pozor, každé mÄ›sto to má jinak, takže se může stát, že takové jízdenky mají jinou platnost. To si vždy musíte peÄlivÄ› prověřit, abyste pak nepÅ™iÅ¡li do problému. Takové setkání s revizorem může být sice zajímavé, ale pokud nemáte platnou jízdenku, může to vlézt dosti do penÄ›z. ObzvláštÄ› v zahraniÄí.  

tramvaj

Pak už jen nezbývá, vybrat si nÄ›jakou linku a zaÄít své putování mÄ›stem. Tak hlavnÄ› poznáte místní obyvatele, ale také mÄ›sto z té jiné stránky. A pokud se vám nÄ›kde nÄ›co zalíbí, prostÄ› vystupte a zůstaňte.  

Je vÅ¡ak tÅ™eba si pamatovat odkud jsme vyjeli, abychom se pak dostali zpátky. V tuzemsku by to byla spíše legrace, ale v cizinÄ›, pokud neznáte jazyk se můžete ocitnout nÄ›kde na koneÄné v slumu a jste nahraní. Není vůbec od vÄ›ci si drobátko místní síť dost nastudovat, tak abyste mÄ›li neustálý pÅ™ehled kde pÅ™ibližnÄ› se nacházíte. Ale vÄ›tÅ¡inou se dá prostÄ› dojet zpátky tím stejným Äím jste pÅ™ijeli.  

tramvaj

Tento způsob cestování je ponÄ›kud neobvyklý, ale tak uvidíte i vÄ›ci které v bedekrech nejsou. Uvidíte obyÄejný život. Bez pozlátka, bez příkras, bez tlaÄenic kolem památek a tak podobnÄ›.  

Pokud tohle nÄ›kdy vyzkoušíte, tak si to možná oblíbíte. Jde op to, že se zase tak moc neunavíte. Pokud máte potíže s páteří nebo s klouby, ty nebudou tak trpÄ›t. VlastnÄ› budete pohodlnÄ› sedÄ›t, a pÅ™itom pozorovat frmol kolem sebe. Takže se váš obzor jeÅ¡tÄ› více rozšíří. A pokud dojedete až na koneÄnou, neÄekejte na tramvaj Äi trolejbus až se otoÄí. Běžte se podívat kolem. PrávÄ› tam zjistíte, jak to vypadá na konci civilizace.